Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Xiphophorus Oss bestaat uit zes leden. Zij komen maandelijks bij elkaar om de belangen van de vereniging en haar leden te behartigen. Dit gaat gepaard met ontwikkeling en het bevorderen van het welzijn van aquaria, terraria en vijvers in zijn algemeenheid.

Het bestuur bestaat uit de navolgende leden:

Hans Meulblok
Voorzitter
Jan Goedhard
Secretaris
Wendy Coense
Penningmeester en Ledenadministratie
Theo van Meegen
Bestuurslid
Bestuurslid
vacature
Bestuurslid
vacature