Uitstapje naar Loebbecke Museum Dusseldorf

Beste mede aquarianen,

Op zaterdag 7 april willen we een bezoek gaan brengen aan Löbbecke museum/aqua zoo in Düsseldorf. Opgave hiervoor graag voor 26 maart of tijdens onze clubavond op 26 maart.  De entree bedraagt  6 euro en dient vooraf te worden betaald,  dit  i.v.m. het  online reserveren van de toegang  kaarten, (wachttijden bij de kassa in het weekend ongeveer 2 uur). Opgaves  worden alleen geaccepteerd als het bedrag is overgemaakt. Na 26 maart kan men zich niet meer opgeven. Betaling graag op IBAN no. NL11 INGB 0001756007 t.n.v. penningmeester Xiphophorus o.v.v. Löbbecke.

We gaan natuurlijk weer carpoolen, laat even weten of je wilt/kunt rijden, zodat we een planning kunnen maken.

Opgave bij Jan Goedhard tel. 06-10374949 of e-mail j.goedhard@ziggo.nl of jgoedhard@xiphophorus.nl

We vertrekken om 8.30 uur bij de Mac. Donalds in Heesch.

We hopen op een goede opkomst. Het adres is Kaiserwerther Strasse 380   40474   Düsseldorf.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur

 Jan Goedhard